ÜRÜN KATEGORİLERİ

Privacy Policy

GİZLİLİK POLİTİKASI

TT MAKİNE SANAYİ VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ. (Bundan sonra “TT Makine” olarak anılacaktır ) kullanıcılarımızın hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla sitemizi kullanan ve hizmetlerimizden her türlü platformda faydalanan üyelerimizin haklarını korumak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda, işbu TT Makine Gizlilik Politikası(”Politika”) üyelerimizin kişisel verilerinin işlenmesi ve kullanıcılarımızı bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. TT Makine kullanıcıları, hizmeti alabilmek için bazı kişisel bilgilerini TT Makine ile paylaşmaktadırlar. Elde edilen tüm bu bilgiler, sadece TT Makine veri tabanında bulunmaktadır. Kullanıcılar, TT Makine web sayfasındaki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme imkanına sahiptirler.Kullanıcılar, ana sayfadan verilen link aracılığıyla ulaşabilecekleri “KULLANICI BİLGİLERİ’nden vermiş oldukları bilgileri düzeltme ve değiştirmeyi gerçekleştirebilirler. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir. TT Makine hizmet alanın kendisine verdiği bilgilerin doğruluğundan sorumlu değildir

Hangi Veriler İşlenmektedir?

Öncelikle belirtmek isteriz ki; kişisel veriler İlgili Kişinin “Açık Rızası” doğrultusunda Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine uygun olarak işlenebilmektedir.

Aşağıda TT Makine tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politika kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

–    Kimlik Bilgisi

–    İletişim Bilgisi

–    Kullanıcı Bilgisi

–    Kullanıcı İşlem Bilgisi

–    İşlem Güvenliği Bilgisi

–    Finansal Bilgisi

–    Pazarlama Bilgisi

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ?

a) TT Makine E-Ticaret kanallarından alışveriş yapanın kimlik bilgilerini teyit etmek; başta mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği akdedilen sözleşmeler olmak üzere tüm sözleşmesel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi adına gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek; edimleri yerine getirmek,

b)    Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda talep halinde ve mevzuat gereği başta Hukuk ve Ceza Mahkemelerinden gelen talep üzerine tüm kamu görevlilerine bilgi verebilmek,

c)    Başta, TT Makine’nin düzenlediği özel ve genel kampanyalar hakkında (promosyon, tanıtım, indirim vs. gibi avantajlar) bilgilendirmek olmak üzere TT Makine’nin her türlü pazarlama faaliyetlerinde kullanabilmek,

d)    Mağaza, web sitesi ve/veya mobil uygulamalardan alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve bu doğrultuda pazarlama faaliyetlerinde bulunabilmek,

e)    Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda pazarlama faaliyetleri, anketler ve pazar analizleri yapabilmek,

f)    Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek ve raporlayabilmek, bu hususta ve pazarlama faaliyeti kapsamında anlaşmalı iş ortaklarımızla verileri paylaşabilmek,

g)     Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

h)     Yasal yükümlülüğün yerine getirilmesi için hizmet aldığımız üçüncü kişi ve üçüncü firmalara (anlaşmalı iş ortaklarımıza) aktarabilmek,

i)     Sözleşmeden kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ürünün teslimi vs gibi.) amacıyla veri datalarında saklayabilmek,

j)     TT Makine’ye karşı haklarınızın hatırlatılması amacıyla iletişim bilgilerinizin veri datalarında saklayabilmek,

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda yer alan bölümde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı ve tamamı için geçerli olmak üzere;

–     TT Makine’nin iş ortaklarına, hissedarlarına, iştiraklerine,

–     Vergi Usul Kanunu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı, Sayıştay, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine Dair Kanun, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara,

–     Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere,

–     Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere, program ortağı kurum ve kuruluşlara, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, verilen siparişlerin size teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine aktarılmaktadır,

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

• Kanunlarda açıkça öngörülmüş olması,

• Şirketimizin hukuki yükümlülüğü yerine getirebilmek için zorunlu olması,

• Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olup işlemenin gerekli olması,

• Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaati için işlemenin zorunlu olması,

• Tarafınızca alenileştirilmiş olması,

• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için işlemenin zorunlu olması,

• Açık rızanızın bulunması,

Şeklindeki hukuki sebeplere dayanarak toplamaktadır.

TT Makine şahsi bilgilerinizin yukarıdaki şartlar çerçevesinde kullanılması ve/veya sayfanın virüs, hacker vb. tehlikelere karşı koruma sistemi bulundurmasına rağmen üçüncü kişilerce usulsüz yollarla elde edilen bilgiler nedeniyle meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

Servislerimizden yararlananlar bütün bu şartları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. TT Makine, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

tr_TRTurkish
[woocommerce_currency_switcher_radio_list]